Stichting SomAstel

PROJECTEN

COVID-19 activiteiten


Momenteel organiseren wij twee activiteiten door de huidige COVID-19 uitbraak. 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN


Stichting SomAstel geeft voorlichtingsbijeenkomsten op de thema’s samenredzaamheid, zelfredzaamheid en jeugd.

ACTIVITEITEN


Stichting SomAstel organiseert structureel een aantal activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd op basis van de behoefte en de vraag van de doelgroep.