Stichting SomAstel

GEDEELDE GESCHIEDENIS

PROJECT GEDEELDE GESCHIEDENIS

 

De bevolking van Amsterdam wordt van oudsher gekenmerkt door haar diversiteit. Om samenhang te stimuleren tussen deze verscheidenheid aan Amsterdammers is het van belang dat de geschiedenissen achter al deze verschillende achtergronden onderling worden gedeeld. Door het vertellen van verhalen en naar elkaar te luisteren wordt duidelijk dat Amsterdam een meerstemmig en veelkleurig verleden heeft, waarin elke Amsterdammer zich hoort thuis te voelen.


In het kader van het project Gedeelde Geschiedenis van Amsterdam heeft Stichting SomAstel in 2021-2022 een reeks activiteiten opgezet specifiek gericht op stadsdeel Nieuw-West:

1) meerdere voorlichtingsmiddagen en -avonden over de Canon van Nederland;

2) wandeltours door Nieuw-West i.s.m. Amsterdam Odyssey in het teken van onze gedeelde geschiedenis;

3) storytelling-trainingssessies bij broedplaats De Vlugt i.s.m. Pakhuis de Zwijger en Storytelling Centre.


De deelnemers van deze activiteiten behoren tot de doelgroep van Stichting SomAstel: vrouwen van verschillende achtergronden en leeftijden uit stadsdeel Nieuw-West, met name vrouwen uit diverse Afrikaanse landen en het Midden-Oosten.


Tijdens deze activiteiten is er aandacht besteed aan het vergroten van de kennis over de Nederlandse geschiedenis en met name de geschiedenis van stadsdeel Nieuw-West. Dit heeft het gevoel van verbondenheid met het eigen stadsdeel en met Amsterdam onder de deelnemers bevorderd. Onderwerpen uit onze geschiedenis die onderdeel uitmaken van en effect hebben op het actuele maatschappelijke debat (bijvoorbeeld de ingevoerde avondklok als onderdeel van de coronomaatregelen) werden extra uitgelicht. Bij de storytelling-avonden lag de focus juist op de verhalen en achtergronden van de deelnemers zelf. Hierbij werd de communicatiemethodiek storytelling gebruikt die openheid, vertrouwen en verbondenheid in de hand werkt.

1.


Voorlichtingsmiddagen en -avonden over de Canon van Nederland


2.


Wandeltours door Nieuw-West i.s.m. Amsterdam Odyssey in het teken van onze gedeelde geschiedenis


3.


Storytelling-trainingssessies bij broedplaats De Vlugt

i.s.m. Storytelling Centre


Meer weten?


Raho Geesey

 rh.geesey@somastel.com

06-42544887